Kérdése van? Írjon nekünk: partnerprogram@austrotherm.hu

Menü

Austrotherm - Részvételi Szabályzat

Austrotherm Partnerprogram - Részvételi Szabályzat

 

Frissítve: 2022.08.01.

 1. Játékszervezők

 

            Szervezők:

Név: Austrotherm

Rövidített cégnév: Austrotherm Kft.

továbbiakban: Austrotherm Kft.

Cégjegyzékszám: 08-09-001692

Székhely: 9028 Győr, Fehérvári u. 75.

Adószám: 10489828-2-08

 

A Partnerprogram végrehajtásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az alábbi cég   látja el:

Név: Droid Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Droid Group Kft.

továbbiakban: Lebonyolító

Cégjegyzékszám: 13-09-167289

Székhely: 2040 Budaörs, Tüske utca 1.

Adószám: 24780490-3-13

 

 1. Austrotherm  Partnerprogram

 

            Weboldal

 

A Austrotherm Partnerprogram (továbbiakban: Partnerprogram) a https://austrothermpartnerprogram.hu/ cím alatt érhető el.

 

            A Partnerprogram célja

 

A Partnerprogram  az Austrotherm Kft. kereskedőpartnerei számára készített online pontgyűjtő rendszer, amelyben a regisztrált résztvevőknek (továbbiakban: résztvevők) lehetőségük van az Austrotherm Kft. termékeivel kapcsolatos információgyűjtésre, hírek olvasására és tananyagok elsajátítására, amelyek elősegítik mindennapi munkájukat, az érdeklődők és a vevők kiszolgálását.

 

A Partnerprogram  időtartama

 

A Partnerprogram határozatlan időtartamú. A Partnerprogram befejezéséről az Austrotherm Kft., vagy megbízottja (Droid Group Kft.) legalább 30 nappal a program befejezését megelőzően értesítést küld a résztvevők számára és a Partnerprogram weboldalán tájékoztatást helyez el erről. A Partnerprogram befejezése után pont már nem gyűjthető, az összegyűjtött pontok nem válthatók be. A pontok beváltásának elmaradásából eredő károkért az Austrotherm Kft. a felelősségét kizárja.

 

 1. Részvételi feltételek

 

            Részvételi feltételek

 

A Partnerprogramhoz való csatlakozás ingyenes és önkéntes.

 

A Partnerprogramhoz résztvevőként csatlakozhatnak az Austrotherm Kft. kereskedőpartnereinek munkatársai.

 

Regisztráció

 

A Partnerprogramban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő e-mailben megadja a következő adatait: keresztnév, vezetéknév, e-mail, telefonszám, születési idő, lakcím, kereskedő adatai (neve, címe).

Az e-mailt a megadott e-mail címre kell megküldeni.

Az e-mail megküldésével a jelentkező automatikusan elfogadja a Részvételi feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót. Az e-mail készhezvétele után, amennyiben a jelentkező minden szükséges adatot megadott, az Austrotherm Kft. a megadott e-mail címre megküldi a jelentkezőnek a részvételhez szükséges felhasználónevet és jelszót.

 

Az első belépést követően lehetőség van a jelszó megváltoztatására.

 

            Résztvevő (felhasználó) törlése

 

            A résztvevő a Partnerprogramból törlésre kerül, amennyiben:

 1. a) A felhasználónév, jelszó megküldését követő 90 napon belül nem lép be a Programba.
 2. c) Amennyiben az Austrotherm Kft. arról értesül, hogy a résztvevő már nem az Austrotherm Kft. kereskedőpartnerének munkatársa.
 3. c) Amennyiben a résztvevő ezt kifejezetten kéri.
 4. d) Amennyiben a Partnerprogramból a résztvevő kizárásra kerül.

 

            A résztvevő törléséről e-mailben értesül, a törlés időpontjában pontjai elvesznek és nem beválthatóak. A résztvevő törlésével, illetve a pontok beváltásának elmaradásából eredő károkért az Austrotherm Kft. a felelősségét kizárja.

 

 1. Pontgyűjtés 

 

Az Austrotherm Partnerprogramban két módon lehetséges a pontok gyűjtése és az ajándékok beváltása.

4.1. Díjazzuk a hűséget – ajándék a kereskedésbe
A regisztrált építőanyag kereskedések vásárlásait pontokkal jutalmazzuk, melyet minden 2 hétben a felhasználói felületen frissít a rendszer. A forgalom után gyűjtött pontokat a kereskedés az APP webshopban található ajándékokra válthatja be.

Pontgyűjtés menete
6 Austrotherm termék vásárlása után a kereskedéseknek pontot írunk jóvá, a váltási arány 1 m3 = 1 pont.
Tehát 1 m3 anyag rendelése után 1 pontot kap a kereskedés, melyet kéthetente jóváírunk az APP felületén. A pontjóváírás a kiszállított mennyiségekre vonatkozik.  A kereskedés pontegyenlege az APP portálon a ’Pontjaim’ menüpontban követhető, és e-mailben is elküldjük a pontegyenleg közlőt a kereskedés regisztrált e-mail címére. 

Pontokat az alábbi Austrotherm termékek vásárlása után számolunk:

- GRAFIT REFLEX
- EXPERT FIX
- AT-H80
- AT-N100
- GRAFIT 100
- XPS TOP P

Pontgyűjtési idő: 3 hónap, az aktuálisan meghirdetett kampány szerint.
A kampány során szerzett pontok a kampányidőszak végéig válthatók be, nem vihetők tovább későbbi kampányokba.


Bejelentkezés:
APP portál: https://austrothermpartnerprogram.hu 
Felhasználónév és jelszó megadásával. A jelszót és a profil adatokat a felhasználók a későbbiekben módosíthatják.


4.2. Információ és ajándék a kereskedés munkatársai számára

Az APP-ban rendszeresen új hírekkel, leckékkel jelentkezünk. A kompakt és világosan megfogalmazott leckék végén található kérdések megválaszolásával a kereskedés munkatársai pontokat gyűjtenek. Az APP webshopjában a pontokért ajándékokat rendelhetnek.
Pontgyűjtési idő: 3 hónap, az aktuálisan meghirdetett kampány szerint.
A kampány során szerzett pontok a kampányidőszak végéig válthatók be, nem vihetők tovább későbbi kampányokba.
Az APP pontgyűjtés kizárólag regisztrált partnerek számára elérhető.

 

 1. Pontbeváltás

 

A pontok csak és kizárólag a Partnerprogram weboldalán feltüntetett ajándéktárgyakra válthatóak be, készpénzre nem válthatók be. A pontok másra át nem ruházhatók.

 

Amennyiben a résztvevő nem rendelkezik az ajándéktárgy megszerzéséhez előírt mennyiségű ponttal, nincs lehetőség a hiányzó pontok pénzbeli  megváltására.

Az Austrotherm Kft. az egyes ajándéktárgyakhoz rendelt pontértéket bármikor módosíthatja.

A beváltható ajándéktárgyakról szóló képek illusztrációnak tekintendők.

 

 1. Ajándéktárgyak

 

            Kézbesítés

 

Az ajándéktárgyakat az Austrotherm Kft. munkatársa által személyesen, vagy futárral juttatja el a résztvevőnek megadott címre.

 

Az Austrotherm Kft. az ajándéktárgy kézbesítését egyszer kísérli meg, amennyiben az átadás sikertelen, azt követően az ajándéktárgy átvehető az a 9028 Győr, Fehérvári u. 75. szám alatt. Az ajándéktárgy 30 napon belül átvehető.

 

Az ajándéktárgyak kézbesítésével járó költséget az Austrotherm Kft. viseli.

 

A szállítási idő a pontok beváltásától számított maximum 5 hét. az Austrotherm Kft. fenntartja a jogot, hogy a kiszállítás idejére vonatkozóan a résztvevő értesítése mellett ettől eltérő határidőt jelöljön meg.

Szavatosság, jótállás

 

Az Austrotherm Kft. az ajándéktárgyak tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fennálló szavatossági jogait, illetve – jótállás esetén – jótállási jogait a résztvevőre ruházza át. Ennek megfelelően a résztvevő a beváltott ajándéktárggyal kapcsolatos valamennyi igényét Megbízottjával, a Droid Group Kft. -vel, illetve – jótállás esetén – a jótállásra kötelezettel szemben érvényesítheti. A résztvevő ezt a jogátruházást a jelentkezés beküldésével kifejezetten elfogadja.

 

Az ajándéktárgyakra a magyar jogszabályok szerinti jótállás vonatkozik.

 

 1. Egyebek

 

Kizárás a Partnerprogramból

 

Amennyiben valamely résztvevő a Részvételi Szabályzatot megsérti, a Partnerprogramban való részvétellel visszaél, az Austrotherm Kft. jogosult a résztvevőt azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül kizárni. Ez esetben a résztvevő összegyűjtött pontjai törlésre kerülnek. Ezzel kapcsolatos mindennemű jogvita kizárt.

 

Technikai háttér

 

A résztvevők tudomásul veszik, hogy a weboldal használata a kiszolgáló technológia függvénye. A weboldal használatát - pontszerzés, vásárlás stb. - kedvezőtlenül befolyásolhatja például a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, illetve a hálózati leterheltség. az Austrotherm Kft. és a Droid Group Kft. a technikai problémákból eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

Részvételi Szabályzat módosítása

 

Az Austrotherm Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen részvételi szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A részvételi szabályzat utolsó módosításának dátumát a „Frissítve” sor tartalmazza. Amennyiben a résztvevő nem kéri adatainak törlését, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a módosított részvételi szabályzatot.